About Me

SHAALA SIDHI OFFLINE FORMAT ஷாலா சிஃத்தி பூர்த்தி செய்யும் படிவம் .

 ICT EDUCATION TOOLS  


SHAALA SIDHI OFFLINE FORMAT

ஷாலா சித்தி பூர்த்தி செய்யும் படிவம் 

பதிவிறக்கம் செய்ய click here கிளிக் செய்யவும்

ஆன் லைன் பதிவு செய்வதற்கு முன் ஷாலா சிஃத்தி  
முடிப்பதற்கு  தேவையான தகவல்களை சேகரித்தக் கொள்ள பயன்படும் படிவம்


 
 

ICT EDUCATION TOOLS 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD SHAALA SIDHI REPORTS WITHOUT LOGIN

Post a Comment

0 Comments