கல்வித் தொலைக்காட்சியில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை 31-08-2021 கல்வி டிவி பாடங்கள் மற்றும் கல்வி வீடியோக்கள் இணைப்பு

 

 ICT EDUCATION TOOLS

KALVI TV CHANNEL TIME TABLE - 31.08.2021

ஆகஸ்ட் 02-08-2021 முதல் 31-08-2021
கல்வித் தொலைக்காட்சி பாடங்கள் கிளிக் செய்து கல்வி டிவி வீடியோ பார்க்கும் ONE TOUCH PDF DOWNLOAD செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பை பயன்படுத்திகொள்ளுங்கள்
1 23-08-2021
2 24-08-2021
3 25-08-2021
4 26-08-2021
5 27-08-2021
6 31-08-2021
7 19-08-2021
8 20-08-2021
9 06-08-2021

Post a Comment

0 Comments