வகுப்பு 9 சமூக அறிவியல் பொருளியல் தமிழகத்தில் வேளாண்மை

KALVI TV VIDEOS

வகுப்பு 9 சமூக அறிவியல் பொருளியல் தமிழகத்தில் வேளாண்மை

கல்வித் தொலைக்காட்சி இன்றைய பாடங்கள்
வகுப்பு 1
வகுப்பு 2
வகுப்பு 3
வகுப்பு 4
வகுப்பு 5
வகுப்பு 6
வகுப்பு 7
வகுப்பு 8
வகுப்பு 9
வகுப்பு 10
தயாரிப்பு
இரா.கோபிநாத்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
8248549504
கற்றல் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு 8248549504 எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குழுக்களில் இணைக்கவும்


வகுப்பு 9 இன்றைய பாடங்கள்
CLICK HERE

Post a Comment

0 Comments