2021-2022-ம் கல்வியாண்டு ஆசிரியர்களின் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு அட்டவணை ICT EDUCATION TOOLS

2021-2022-ம் கல்வியாண்டு ஆசிரியர்களின் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு அட்டவணை ICT EDUCATION TOOLS

📅📆📅📆📅📆📅📅📆 *2021-2022-ம் கல்வியாண்டு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு அட்டவணை* 📩📩📩📩📩📩📩📩📩
🏻🗃️🖥️ *31.12.2021 முதல் 7.1.2022 வரை EMIS இணையதளத்தில் மாறுதல் விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்தல்*
🗃️🗃️ *10.1.2022 மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்தவர்களின் முன்னுரிமை பட்டியல் வெளியீடு*
🛎️🛎️ *11.1.2022 முன்னுரிமை பட்டியலில் திருத்தம் இருந்தால் முறையீடு செய்தல்*
📒📒 *13.1.2022 இறுதி முன்னுரிமைப்பட்டியல் வெளியீடு*
🏮🏮 *21.1.2022 முற்பகல் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பொது மாறுதல்*
🛎️🛎️ *21.1.2022 பிற்பகல் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு*
🛡️🛡️ *24.1.2022 முற்பகல் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி நிரவல் (ஒன்றியத்திற்குள்)*
📺📺 *24.1.2022 பிற்பகல் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி நிரவல் (கல்வி மாவட்டத்திற்குள்)*
📤📤 *25.1.2022 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி நிரவல் (வருவாய் மாவட்டத்திற்குள்)*
🗃️🗃️ *29.1.2022 பட்டதாரி ஆசிரியர் பொது மாறுதல் (ஒன்றியத்திற்குள்)*
🎙️🎙️ *31.1.2022 முற்பகல் பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்வு*
⏰⏰ *31.1.2022 பிற்பகல் பட்டதாரி ஆசிரியர் பொது மாறுதல் (வருவாய் மாவட்டத்திற்குள்)*
📻📻 *3.2.2022 முற்பகல் தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பொது மாறுதல்*
📻📻 *3.2.2022 பிற்பகல் தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு*
📽️📽️ *8.2.2022 முற்பகல் இடைநிலை ஆசிரியர் பணி நிரவல் (ஒன்றியத்திற்குள்)*
🛡️🛡️ *8.2.2022 பிற்பகல் இடைநிலை ஆசிரியர் பணி நிரவல் (கல்வி மாவட்டத்திற்குள்)*
🧲🧲 *9.2.2022 இடைநிலை ஆசிரியர் பணி நிரவல் (வருவாய் மாவட்டத்திற்குள்)*
🛬🛬 *11.2.2022 முற்பகல் இடைநிலை ஆசிரியர் பொது மாறுதல் (ஒன்றியத்திற்குள்)*
📥📥 *11.2.2022 பிற்பகல் இடைநிலை ஆசிரியர் பொது மாறுதல் (வருவாய் மாவட்டத்திற்குள்)*
📤📤 *14.2.2022 முற்பகல் இடைநிலை ஆசிரியர் பொது மாறுதல் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம்*
🏻✍🏻 *14.2.2022 பிற்பகல் பட்டதாரி ஆசிரியர் பொது மாறுதல் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம்

GENERAL TRANSFER COUNSELLING SHEDULE

IMPORTANT APPLICATIONS G,O'S CERTIFICATES FOR GENERAL TRANSFER APPLICATIONS
COUNSELLING DATES
COUNSELLING NORMS G.O 176
TRANSFER APPLICATION
MUTUAL TRANSFER APPLICATION
SPOUSE CERTIFICATE
தயாரிப்பு
இரா.கோபிநாத்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
8248549504
கற்றல் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு 8248549504 எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குழுக்களில் இணைக்கவும்

Post a Comment

0 Comments