ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்விற்கு EMIS வழியாக விண்னப்பிக்கும் வழிமுறைகள் TRANSFER COUNSELLING APPLICATION IN TN EMIS

VIDEO GENERAL TRANSFER APPLICATION PROCEDURES STEP BY STEP BY R GOPINATH SG TEACHER

IMPORTANT APPLICATIONS G,O'S CERTIFICATES FOR GENERAL TRANSFER APPLICATIONS
COUNSELLING DATES
COUNSELLING NORMS G.O 176
TRANSFER APPLICATION
MUTUAL TRANSFER APPLICATION
SPOUSE CERTIFICATE
தயாரிப்பு
இரா.கோபிநாத்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
8248549504
கற்றல் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு 8248549504 எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குழுக்களில் இணைக்கவும்

Post a Comment

0 Comments