எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி கட்டகம் 2 பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் வழிமுறைகள்

ICT EDUCATION TOOLS

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி (கட்டகம் 2ல்) ஆசிரியர்கள் பங்கேற்பது எப்படி ?

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி (கட்டகம் 2) விடைக்குறிப்பு

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சியில் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்பது எப்படி ?

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி EMIS இணையதளம் மூலமாக நடத்தப்படும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் வழிமுறைகள் வீடியோ வடிவில்
📕மிக எளிமையான விளக்கங்களுடன் பயிற்சியை முடித்து சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி? வீடியோ பாருங்கள்

Post a Comment

0 Comments